Skip to Content

It’s Off Limits

SPEAK UP about unwanted touching, comments and gestures.

Sexual harassment is off limits on Metro.

If you experience or see sexual harassment – report it to law enforcement authorities using:

If you have been a victim of sexual harassment while riding Metro and are looking for counseling support, we are here to listen.

Our confidential 24-hour, seven day a week hotline can be reached at 1.844.OFF.LIMITS (1.844.633.5464).

Spanish

No se tolerará.

Reporte cualquier contact, comentario o gesto inapropriado.
El acoso sexual es prohibido en Metro.
Si le ocurre o lo mira, repórtelo.

Si usted ha sufrido el acoso sexual viajando en Metro, estamos aquí para escuchar. Llame a nuestra línea directa y confidencial las 24/7.

  • Llame al 1.844.633.5464

Chinese

禁止性騷擾

大聲說出違反當事人意願的觸摸、言語與姿勢

Metro禁止性騷擾

如果你經歷或看見性騷擾–請通報

>撥打1.888.950.7233

>拿起Metro站內的紅色電話

Korean

출입금지 구역입니다!

원치않는 접촉이나 언행이나 몸짓에 대해 똑똑히 말하세요.

Metro에서 성추행은 출입금지구역입니다.

성희롱을 목격하시거나 경험하셨다면 – 신고하십시오.

> 1-888-950-7233으로 전화하시거나,

> 모든 Metro 역에 설치된 빨간색 전화기를 사용하십시오

Armenian

ՍԱ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՆԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ Է:

ՀԱՅՏՆԵՔ ցանկացած անցանկալի հպման, մեկնաբանությունների և ակնարկների մասին:

Սեռական ոտնձգությունը բացարձակ անթույլատրելի է Metro-ում:

Եթե Դուք ենթարկվել եք սեռական ոտնձգության կամ եղել եք դրա ականատեսը, հայտնեք դրա մասին:

>Զանգահարեք 1.888.950.7233 հեռախոսահամարով

>Վերցրեք կարմիր հեռախոսը Metro-ի ցանկացած կայարանում

Vietnamese

VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN.

LÊN TIẾNG về việc đụng chạm, lời nhận xét và cử chỉ không mong muốn.

Quấy rối tình dục là vượt quá giới hạn trên Metro.

Nếu quý vị bị hoặc thấy tình trạng quấy rối tình dục – hãy báo cáo.

>Gọi 1.888.950.7233

> Nhấc máy điện thoại màu đỏ ở bất kỳ ga Metro nào.

Japanese

セクハラダメ、絶対

無理やり触られたり、性的な発言やジェスチャーを受けたりしたら通報しましょう。

Metroでのセクハラは禁止です。

セクハラを受けたり、目撃したりしたら通報しましょう。

> 1.888.950.7233までお電話ください。

> Metro 駅のレッドフォンからお電話ください。

Russian

ЗАПРЕЩЕНО!

ОТКРЫТО ЗАЯВЛЯЙТЕ о случаях неподобающего прикосновения, комментариев или жестов.

Сексуальное домогательство запрещено повсюду в системе Metro.

Если Вы подвергнетесь лично или станете свидетелями сексуального домогательства, пожалуйста, сообщите об этом.

>Звоните по телефону 1.888.950.7233.

>Звоните по красному телефону с любой станции Metro.

Cambodian

Cambodian informaiton.

Thai

สิ่งต้องห้าม

แจ้งเกี่ยวกับการสัมผัส การแสดงความคิดเห็นและท่าทางที่คุณไม่ต้องการ

ห้ามการล่วงเกินทางเพศบน Metro

หากคุณเผชิญหรือเห็นการล่วงเกินทางเพศ โปรดแจ้ง

>โทร 1.888.950.7233

>ยกหูโทรศัพท์สีแดงในสถานี Metro ใดก็ได้